Volba sálavého klimatizačního systému pro vaše podnikání je to správné rozhodnutí v mnoha ohledech.
Vytvoření příjemné atmosféry má za následek psychické a fyzické zdraví lidí, kteří pracují s vámi, a to znamená vyšší produktivitu : technologie vytápění proto musí nabízet vysoký výkon. Je také nezbytné, aby každá společnost optimalizovala výdaje, což znamená, že váš ideální systém musí být instalován, provozován a udržován s udržitelnými náklady přímými i nepřímými.

Z těchto důvodů je vytápění sálavými panely tou nejlepší volbou pro velké a malé průmyslové a komerční podniky.
  

Je to komfortní

 • Sálavé záření je nejúčinnějším způsobem přenosu tepla, neboť vždy nabízí optimální tepelný komfort, a to i v náročných podmínkách, jako jsou venkovní prostory v blízkosti budovy nebo ve velmi chladném prostředí.
 • Sálavé topení soustředí teplo ve spodních částech budov, ve výšce očí člověka. V průmyslových prostředích, které jsou obvykle vyšší než obydlí, to znamená velké úspory.
 • Topná tělesa nezahřívají vzduch, ale spíše objekty a lidi, čímž se snižuje doba spouštění. To znamená, že tepelná pohoda je okamžitější.

Více informací můžete získat - teorie záření.

 Sálave vytápění pro vaši společnost

Je to účinné

 • Vzhledem k tomu, že sálavé zařízení nemusí před dodávkou účinného tepla pro lidi zahřívat vzduch nebo architektonické prvky, umožňuje sálavý systém vysokou úsporu energie s úsporou až 60%.
 • Vytápění plně nevyužitých prostor podniku jsou zbytečné náklady: při sálavém vytápění již není potřeba vyhřívat celý prostor. Místní vytápění je další možností: směruje více tepla směrem k frekventovaným plochám a méně k místům obsazeným zbožím a stroji.
 • Záření nevytváří vzduchové proudy, které se soustředí v oblastech, kde nejsou potřebné, jako je např. strop. Absence tepelné stratifikace umožňuje vytápění s nižší spotřebou energie.
 • Sálavé zařízení směřuje teplo dolů a nepoužívá horký vzduch. Umožňuje tedy předejít tepelným ztrátám na výstupech a koncentraci tepla v oblastech s největším rozptylem, jako je například strop.

 

Je to zdravé

 • Záření udržuje čistší vzduch ve srovnání s konvenčními systémy, protože nevytváří žádné vzduchové proudy, které zvyšují a udržují prach v rozptylu.
 • Prostředí bez tepelné stratifikace je zdravější pro lidi, protože rozděluje teplo do těla rovnoměrně a zabraňuje škodlivým teplotním rozdílům, jako jsou přehřáté nohy při použití podlahového vytápění.
 • Sálavé teplo je přirozené. To znamená, že ho získáváme ze slunce a jeho snížená spotřeba z něj činí vhodnější volbu také pro životní prostředí, od něhož závisí zdraví každého z nás.

Je to snadné

 • Plynové spotřebiče FRACCARO jsou řízeny digitálními systémy a dálkovým ovládáním, což usnadňuje správu funkcí a optimalizaci přesné instalace a správné spotřeby. Sálavý systém se snadno instaluje, což snižuje čas a úsilí potřebné pro uvedení do provozu a tudíž i náklady.
 • Údržba sálavých prvků a montovaných dílů je jednodušší, a to ovlivňuje každodenní činnost společnosti i náklady.
 • Sálavé spotřebiče lze instalovat bez obav i v extrémně chladném prostředí a bez rizika přerušení služeb nebo nutnosti provádět nákladné opravy.